Regulamin wynajmowania

 1. Pokoje oraz apartamenty w „Chacie Sudeckiej” wynajmowane są na doby. 
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego, jeżeli pokoje, apartamenty gotowe są wcześniej, udostępnione są dla gości przed godz. 16.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 10.00 dnia w którym upływa ustalony termin najmu apartamentu. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości. 
 4. Zatrzymanie apartamentu, pokoju po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu. 
 5. Osoby nie zameldowane w Chacie Sudeckiej mogą przebywać na jej terenie od godziny 7.00 do 22.00. 
 6. W Chacie Sudeckiej w godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna. 
 7. W godzinach ciszy nocnej osoby przebywające w Chacie Sudeckiej mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości. 
 8. Osoby wynajmujące apartamenty, pokoje nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobyt opłatę. 
 9. W apartamentach, pokojach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Zarządcą. 
 10. Dom gościnny „Chata Sudecka” może odmówić przyjęcia osobom:
  • które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły niniejszy regulamin;
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 
 11. „Chata Sudecka” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów należących do przebywających w pokojach, apartamentach Gości. 
 12. „Chata Sudecka” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. 
 13. W budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, złamanie zakazu wiąże się z zapłatą 300 zł 
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach, pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu, pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych. 
 15. Gość opuszczając apartament, pokój za każdym razem powinien upewnić się czy drzwi zostały zamknięte. 
 16. Przed opuszczeniem apartamentu, pokoju przez Gości, obsługa ma prawo sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, pokoju, wyposażenia i urządzeń w nim znajdujących się. 
 17. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób, Najemca ponosi odpowiedzialność materialną. 
 18. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu, jeżeli nie określono tego inaczej w bieżących warunkach rezerwacji. 
 19. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji. Niezameldowanie się gościa do godz.10.00 dnia następnego po dniu rozpoczęcia rezerwacji, traktowane jest jako rezygnacja i wiąże się z dowolnym dysponowaniem pokojem przez obiekt. 
 20. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. 
 21. Należność za pobyt rozliczana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie. 
 22. Nie akceptujemy kart płatniczych. 
 23. Pobyt w ośrodku wiąże się z akceptacją regulaminu. 

Polityka prywatności - obowiązek informacyjny z tytułu art. 13 RODO

Służymy Państwu wszelką pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com